اگر روزی دشمن پیدا کردی , بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی !
اگر روزی تهدیدت کردند , بدان در برابرت ناتوانند

 

                 جایگاه واقعی خود را در شجره فامیلی طایفه پودینه پیدا کنید


توضیحات :

تیره غفاری مقدم که اخیراً توسط فردی در یک وبلاگ خانوادگی(تحت عنوان سایت طایفه پودینه ! ) بعنوان یکی از تیره های طایفه پودینه با سرفامیلی یکی از فرزندان این خانواده معرفی شده ، جعلی بوده و سر فامیل این نام خانوادگی مرحوم کربلایی موسی غفاری مقدم فرزند کدخدا درویش پودینه صبور از تیره اگبر علی پودینه می باشد

 اتصال ساختگی و غیر واقعی این نام خانوادگی بعنوان تیره ( با استفاده از کپی برداری از سایت شجره فامیلی طایفه پودینه ) به دوست محمد فرزند صاحبداد ( سر تیره دوست محمد ) ، در تحقیقات و یادداشتهای قدیم نویسنده از نوه های مرحوم دوست محمد ( فرزندان ذکور مرحوم کدخدا درویش پودینه صبور همسر فاطمه دوست محمد ) ، به دلیل اینکه اکثر فرزندان مرحوم دوست محمد به افقانستان مهاجرت نموده و اطلاعات دقیقی از آنها در دست نمی باشد و با توجه به خَلَع یک نسل بین شجره ساختگی شان درست نبوده و این کار یک نوع اصالت و اتصال غیر واقعی در طایفه پودینه می باشد

 

از تمامی فامیل محترم پودینه و تیره های وابسته درخواست میگردد ، در تکمیل شجره فامیلی طایفه پودینه همکاری نموده و چنانچه در طایفه پودینه تیره های دیگری وجود دارد که ما بی اطلاع هستیم و در شجره فامیلی طایفه پودینه نیز نامی از آنها برده نشده ، نحوه ارتباط آنها را با طایفه پودینه با شرح مختصر شجره نامه درخصوص فرزندان و محل سکونت قبلی و فعلی را ارسال تا پس از انجام تنظیمات شجره ای و گرافیکی بنام خودتان درج و منتشر گردد

 

************

شما می توانید اطلاعات شجره فامیلی ، پیشنهادات ، انتقادات و سئوالات خود را در رابطه با شجره فامیلی طایفه پودینه از طریق ایمیل نویسنده با درج مشخصات ارسال فرمایید ، پاسخ و هرگونه سئوال و خواسته شما از طریق ایمیل تان ارسال خواهد شد .

ایمیل :

poodineh_darvish@yahoo.com

 

اطلاعات دریافتی جدید شما در شجره فامیلی خودتان ثبت و در صورت نیاز بنام خودتان منتشر خواهد شد  

 

به امید سر بلندی ، عزت و اتحاد طایفه بزرگ و اصیل پودینه

. . . . و نابودی بدخواهان و کسانی که بنام طایفه پودینه با دروغ و نیرنگ ، بزرگان و ریش سفیدان واقعی را نادیده و در فکر ایجاد اصالت های غیر واقعی برای خود و دوستان کم سن و سالشان هستند 

خلاصه شجره فامیلی سرتیره های اصلی طایفه پودینه

        ( جهت مشاهده شجره فامیلی و سایر اطلاعات تکمیلی روی نام سرتیره کلیک کنید )

 

فرزندان
:
 • موسی پودینه آقایی
 

فرزندان
:
 • دوست محمد ( فرزندان : علم ، محمد عظیم)
 • بلوچ (فرزندان : علی ، علی اکبر )
 

فرزندان
:
 • میرگل) فرزندان : محمد ، بَلُر (بهلول) ، تاج محمد(
 

فرزندان
:
 • درویش عسکر ( فرزندان : حسین ،عباس ،کربلائی محمد ، کربلائی ابراهیم ، کربلائی علی )
 

فرزندان
:
 • اصغر ( فرزندان : حسین ، نبی )
 • عباس ( فرزندان : غلامحسین ، غلام ، شیخ (علی) ، محمد )
 • غلام
 
 

فرزندان
:
 • ابراهیم ( فرزندان : غلامعلی ، علی ، یوسف (
 • رضا ( فرزندان : عیسی )
 • عیسی ( فرزندان : عباس ، محمد (
 • حسین ( فرزندان : محمدعلی ، ابراهیم ، رضا ، موسی ، عبدالله ، عباس ، منصور ، عیسی )
 • کربلائی دادخدا (فرزندان : علی ، محمدتقی ، رضا ، عباس ، شریف ، ابراهیم ، احمد ، حسین )
 • علی ( فرزندان : محمد ، ابراهیم ، رضا ، قربان ، صفر ، رمضان)
 

فرزندان
:
 • اگبرمَمَد یا محمد ( فرزندان : حسین ، بدیل ، ابراهیم(علی) ، اسماعیل (
 • عباس مَمَد ( فرزندان : محمد (
 • ابراهیم مَداگبر ( فرزندان : حسین ، قربان )
 • کربلائی اسماعیل ( فرزندان : محمد ، رضا ، عباس ، ابراهیم ، موسی )
 

فرزندان
:
 • کربلائی علی ( فرزندان : عباس ، موسی (
 • حاجی ( فرزندان : محمد )
 • ملاحسین ( فرزندان : عباس ، علی ، محمدتقی ، محمدعلی ، رضا ، سلطان )
 • کربلائی عباس ( فرزندان : غلامرضا ، غلامحسین ، شاه محمد ، علی ، احمدعلی ، ملک ( ابراهیم ) ، امید)
 • کربلائی موسی ( فرزندان : علی ، عباس ، حسین ، خداداد ، غلامعلی ، محمدحسین)
 • عیسی ( فرزندان : رضا ، امیر ، حسین ، درویش ، خداداد ، موسی ، عباسعلی ، غلام ، سلطان ، اکبر ، علی ، تیمور ، اردشیر )
 • حاجی محمد ( فرزندان : علی ، حسین ، عباس )
 

فرزندان
:
 • اصغر ( فرزندان : قربان )
 • حسین ( فرزندان : موسی ، علی ، عیسی )
 • فقیر ( فرزندان : عباس ، محمدعلی )
 • اسماعیل ( فرزندان : محمد ، علی ، محمدحسین ، رضا ، عباس )
 • عباس ( فرزندان : اسماعیل ، محمد ، حسین ، خداداد ، علی رضا)
 • غلام
 • محمد ( فرزندان : فرزند پسر نداشته )
 • درویش ( فرزندان : علی ، حسین )
تیره اولاد حسین اگبرتقی پودینه

فرزندان
:
 • محمد
 • میرزا
 • حاجی
 • علی
 • ابراهیم
 
تیره اولاد عباس اگبرتقی پودینه

فرزندان
:
 • محمد ( فرزندان : دو دختر )
 
 

فرزندان
:
 • محمد (ممدی) (سلطان ، غلام ، محمد (ممدی))
 • ابراهیم ( فرزندان : آقا (ذولفقار ) ، موسی)
تیره اولاد حاجی پودینه (بخش شهرکی ناروئی )
 

فرزندان
:
 • فاقد اولاد می باشد
تیره اولاد دوست محمد فرزند صاحبداد پودینه

فرزندان
:
 • فاطمه دوست محمد همسر کدخدا درویش اگبرعلی
 
 

فرزندان
:
 • نسرو ( فرزندان : علی ، محمد ، دادخدا ، دادگل ، حسین (
 • شاهباز ( فرزندان : محمد ، ابراهیم ، عباس ، فقیر (
 • کربلائی حسین ( فرزندان : حاجی محمد ، علی ، عباس ، حاجی غلام ، حاجی موسی ، عیسی ، رضا ، حسن ، حیدر )
 • کربلائی علی ( فرزندان : بدیل ، موسی ، اسماعیل ، حسین )
 • اسدالله ( فرزندان : علی ، حسین (
 

فرزندان
:
 • محمد ( فرزندان : ابراهیم ( سردار) ، حسین ( حُسینا ) ، عباس)
 • علی ( فرزندان : سعید ، فقیر ، غلام ، عباس ، محمد (
 

فرزندان
:
 • ملا ابراهیم ( فرزندان : حسین (حُسینا) ، میربخش )
 • حسین ( فرزندان : مصیّب ، فقیر (
 • محمد ( فرزندان : حسین )
 • عباس ( فرزندان : غلام ، محمد (
 

فرزندان
:
 • محمد ( فرزندان : کربلائی حبیب ، مصیّب ، کربلائی علی ، حیدر (
 

فرزندان
:
 • ملاغلام ( فرزندان : محمدحسین ، محمدحسن ، ملاحسین )
 • عیسی ( فرزندان : ملارمضان ، علی )
 

فرزندان
:
 • اگبر ( فرزندان : کربلائی رمضان ، میرزا ابراهیم ، علی ، محمد اگبر ، دادخدا (
 • محمد ( فرزندان : اکبر ، موسی )
 • عبدل ( فرزندان : محمد ، موسی ، عیسی ، علی (
 • محمد علی ( فرزندان : عبدل ، جهانبخش ، حسین ، موسی ، عیسی (
 

فرزندان
:
 • ملاحسین ( فرزندان : غلامحسین (
 • ملاحسن ( فرزندان : علی ، شابیک ، حسین ، عباس ، رضا ، حاج اسماعیل )
 • عباس ( فرزندان : غلام (
 • محمد ( فرزندان : عیسی ، موسی ، عباس ، ابراهیم ، غلام(
 

فرزندان
:
 • کربلائی فقیر
 • حسین
 
 

فرزندان
:
 • ملا رمضان( فرزندان : ملاغلام ، دادخدا ، علی)
 

فرزندان
:
 • ابراهیم ( فرزندان : فقیر ، دادخدا ، محمد ، حسن (
 • علم ( فرزندان : عیسی ، باقر ، عباس ، موسی )
 • عباس ( فرزندان : حسین ، یوسف ، محمد )
 • حسین
 • محمد ( فرزندان : دادخدا ، فقیر ، رضا ، حاجی ، ابراهیم(
 • بدیل ( فرزندان : حیدر ، حسین ، غلامعلی ، دادگل (
 

فرزندان
:
 • محمود ( فرزندان : ابراهیم )
تیره اولاد کرمشاه فرزند جوبخش پودینه

فرزندان
:
 • ابراهیم ( فرزندان : حسین ، اسماعیل ، کربلایی محمد ، غلام ، علی (
 • حاج دوست محمد ( فرزندان : ابراهیم ، گل محمد ، تاج محمد ، یارمحمد ، حسن ، خان ، علی ، ملاحسین ، سعید )
 • سعید ( فرزندان : محمد ، بدیل ، مصطفی )
 
 

فرزندان
:
 • حسین (حسینا ) ( فرزندان : محمد ، امیر (
 • محمد ( فرزندان : دادخدا ، غلام ، ابراهیم ، علی (
 • ابراهیم ( فرزندان : غلام ، موسی ، کچکول ، محمد (
 

فرزندان
:
 • علی
 • شاخان ( فرزندان : امیر ( فرزندان : محمد شاهی پودینه) )
 • ابراهیم
 • محمد
تیره اولاد شاهمراد فرزند جوبخش پودینه

فرزندان
:

 • حیدر ( فرزندان : شاجان ، علی ، غلام ، محمد )
تیره اولاد امام بخش فرزند جوبخش پودینه
*
 
 

فرزندان
:
 • علی (مرادعلی ) (فرزندان : محمد ، محمود ، احمد ، مسعود ، حمید ، غلامرضا ، مهدی ، هادی ، حسن )
 • محمدعلی ( فرزندان : منصور ، غلامرضا ، اسماعیل ، عباس ، ابوالقاسم ، جواد ، محسن )
 • یوسف علی ( فرزندان : ذبیخ الله ، محمد ، حسینعلی ، حسن ، نبی الله ، روح الله )
 

فرزندان
:
 • علی جان ( فرزندان : حبیب الله ، حمید ، عباسعلی ، محمود ، احمد )
 • محمدجان
 
 • ابراهیم ( رضا ، علی ، محمد ، غلامحسین )
 • محمدحسین ( علی ، عباس ، احمد ، رضا )
 • محمدباقر ( عیسی ، غلامحسین )
 • علی

 

 
تیره اولاد . . . . پودینه                   محل ثبت اطلاعات تیره شما


 
لطفاً اطلاعات مربوط به تیره خود را ارسال تا بنام خودتان درج گردد

سایر تیره های وابسته به طایفه پودینه

 


 

تيره هاي پراكنده ديگري نيز وجود دارند كه در بخش میانکنگی - شهرکی ناروئی و شیب آب سيستان و بلوچستان و منطقه سرخس استان خراسان و تاجبکستان و نيز ده پودينه كه در خاك شوروي قديم هم مرز با سرخس مي باشد ، سکونت و زندگی می کنند كه متآسفانه اطلاعات دقيقي راجع به محل سكونت و نحوه ارتباط آنها با طايفه پودینه بدست نيامده است .

 

 

کتاب دل مویه هاشرح اماکن و مساکن نیزار هامون سیستان

اثر ماندگار استاد ابراهیم محمودی شاعر - محقق و نویسنده سیستانی

دانلود کتاب دل مویه ها (شرح اماکن و مساکن نیزار هامون سیستان)


توضیحات در باره اثر ماندگار استاد ابراهیم محمودی :

نویسنده در این کتاب ، اطلاعات مربوط به زندگی و اسکان طایفه بزرگ پودینه و سایر طوایف دامدار ساکن بر ساحل حاشیه ی نیزارها و مراتع هامون سیستان را دقیقاً شرح و به تصویر کشیده ، و در این خصوص تحقیق و بررسی های دقیق میدانی صورت گرفته که جهت شناساندن هرچه بهتر طایفه پودینه و طوایف دیگر سیستانی بسیار مهم و مأخذی برای پژوهندگان امروز و فردای سیستان می باشد .

 

 

اقوام و طایفه‌های استان سيستان و بلوچستان ایران


آبیل • ارابیب • ارباب • امراء •اربابی • ارجونی • اردنی • اله دو • اوکاتی • بلوچ‌زهی • بارانی • بارکزایی •بامدی • بامری • بختیاری • براهویی • برخوردار • بزی • بندانی • پتی‌پشم • پودینه • پهلوان • تجگی • تیلر • جدیدالاسلام • جر •جمالزایی • حسین بر • گمشادزهی • شهنوازهی • شهلی بر • شه بخش • نارویی • قنبرزهی• گرگیج • جمشیدزهی • هاشم زهی • محمودزهی • عمرزهی • مرادزهی • ایرندگانی • سپاهی• رئیسی • دهواری • میربلوچ زهی • جمشیدی • جنگی • جهان‌تیغ • چاری • چتله • چشک •حیدری • خاراکوهی • خدری • خمبر • درگی • درهی • دره‌ای • دلارامی • دلخکی •دولفظه • ده‌مرده • راز • راشکی • رامرودی • راهداری • رخشانی • رئیس • ریگی •زرهی • سارانی • سالاری • سراوانی • سرابندی • سرحدی • سرگزی • سرگلزایی • سموری •سنجرانی • سنچولی • سندگل • سیاه‌سری • شهرکی • شهریاری • شیبک • شیخ • شیرانزائی• صیاد • عارفی • غلجه‌ای • فخیره • فراهی • قروتخوار • قزاق • قهقایی • کاشانی •کته‌لوک • کریم‌کشته • کلبعلی • کمالی • کول • کوهکن • کیال • کیانی • کیخا • گدا• گرگ • گرگیچ • گلوی • گنجعلی • لکزایی • ماهککی • مختاری • میر • میرشکار •نارویی • نهتانی • نورا • نوری • هراتی

 


 

نماهنگ عطش

***********


یاد کردی تصویری از آنچه بر هامون رفته است

کاری از تالار گفتمان سیستانیان


دریافت فایل ویدئو کلیپ عطش کاری از تالار گفتمان سیستانیان

دانلود فایل با لینک مستقیم